ساعت کاری 8:00-20:00

تهران منطقه 18 شاداباد بوستان فارابی

09190127306

زمانبندی مناسب

زمانبندی در درس و فوتبال و خانواده

یک فوتبالیست حرفه ای باید همیشه بتواند در وقت و زمان خود مدیریت کافی را داشته باشد . چرا که برای یک فوتبالیست حرفه ای خانواده و درس از اهم بیشتری نسبت به فوتبال برخوردارند و الویت بیشتری نیز دارند. بنابراین کارشناسان و مربیان ما پیوسته در این تلاش هستند که تا کیلیدی ساختن اهم درس و خانواده تا حد زیاد از کوتاهی فوتبالیست های نوجوان در درس بکاهند .

تغییر ساعات خواب و بیداری

برای یک فوتبالیست ساعت های خواب و بیداری و استراحت های میان روز دقیقا طبق اصول صورت میگیرد تا بدن به شرایط ویژه عادت کرده و خستگی و خئاب آلودگی طی مدت زمان چند ماهه از فوتبالیست دور شود.

تغییر ساعات تفریحی

در سنین نو جوانی و جوانی چیز هایی از قبیل لوازم الکترونیکی تلوزیون تکنولوژی و …. بشدت در درگیر ساختن ذهن و وقت فوتبالیست ها موثر هستند که باید جلوی این گونه فعالیت مخرب از طرف خانواده ها و مربیان کنترل شوند انتظار نمیرود چیزی از فوتبالیست ها منع شود ولی حتما باید کنترل شوند.